Blog

Какво представлява палиативната грижа

Палиативните грижи представляват комплексни грижи за пациенти, чието заболяване не се повлиява от методите на съвременната медицина. Тя е специализирана медицинска грижа за хора със сериозни заболявания.

Палиативните грижи са насочени към облекчаване на симптомите, болката и стреса, породени от тежкото заболяване, независимо от диагнозата. Главната цел е подобряване на качеството на живот на болния и подкрепа за него и семейство му в техните планове за бъдещето, включително техните надежди за излекуване и удължаване на живота.

В самата си същност, палиативните грижи са насочени към пациентите и утвърждават живота като подкрепят бъдещите цели на пациента и семейството, включително надеждите им за удължаване на живота, както и за максимален комфорт и контрол върху заболяването.

Тази система от грижи е подходяща във всяка възраст и във всеки етап от тежкото заболяване, и може да се предоставя едновременно с провежданото лечение.

Повечето възрастни хора развиват едно или повече хронични заболявания, с които живеят до края на живота си. В тези случаи се наблюдават влошаващи качеството на живот симптоми, прогресивна функционална зависимост и голяма потребност от подкрепата на семейството. Скорошни проучвания показват, че медицинските грижи за пациенти с напреднало заболяване се характеризират с частично повлияване на физическите страдания; лоша комуникация между лекари, пациенти и семейства; огромно натоварване за семейството стремящо се да предостави систематизирана грижа и помощ.

Палиативните грижи се фокусират върху облекчаването на страданията и постигането на възможно най-добро качество на живот за пациентите и за лицата, които се грижат за тях.

Световната здравна организация дефинира палиативните грижи като подход, който цели подобряване качеството на живот на пациентите с животозастрашаващо заболяване и техните семейства, чрез предотвратяване и облекчаване на “страданията”, което се постига чрез своевременното признаване на болката и другите органични, психосоциални и интелектуални проблеми.

Според „Европейското дружество за палиативни грижи“ тези грижи потвърждават стойността на живота и считат пътя към смъртта като физиологичен процес, без да искат да го ускорят, нито да го отложат, с цел да се гарантира възможно най-доброто качество на живот до момента, в който тя ще дойде.

Който не е гледал болен, той не знае колко физическа и психическа енергия се влага в непрекъснатите грижи за него. Освен специализирана медицинска помощ, всеки болен има нужда от емоционална, духовна подкрепа, помощ на място в дома си, медицински екип в дома и качествена медицинска сестра вкъщи. Екипът на сестра Галя е тук, за да ви помогне. Нашият екип притежава дългогодишен опит в предоставяне на услугата палиативни грижи.

При нужда, не се колебайте да се свържете с нас, ние сме тук за да ви помогнем!

14.09.2020 Статии
About Сестра Галя

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0879 360 417