Blog Archives

Медицински грижи по домовете

Полагаме сестрински медицински грижи по домовете за поддържане на добра хигиена и тоалет.

 • Измерване на артериално кръвно налягане -1.50 лв;
 • Поддържане на хигиенен тоалет – в зависимост от мобилността на пациента, тоалетът може да се извършва на място в леглото, или в банята; цената се определя в зависимост от състоянието на пациента.

Уретрални катетри

Поставяме, сваляме и подменяме уретрални катетри.

 • Поставяне на уретрален катетър на жена -30лв;
 • Сваляне на уретрален катетър -20лв;
 • Промивка на уретрален катетър -15лв.

При необходимост и по желание ползваме местни анестетици под формата на гелове.

Хранене чрез сонда

Помагаме при нужда от хранене чрез сонда.

 • Обучение за хранене през назогастрална или гастростомна сонда -30лв;
 • Хранене през назогастрална или гастростомна сонда -10лв;
 • Измерване на кръвна захар -7лв.

Вземане на секрети

Вземаме секрети и ги доставяме за изследване на лаборатория от София-град по избор. Манипулацията се извършва, както с обикновени тампони, така и с тампони със среда.

 • Вземане на секрети за микробиология -10 лв;
 • Вземане на урина за микробиология на пациенти с уретрален катетър -10лв;
 • Транспортиране до избрана от клиента лаборатория -10лв.

Вземане на кръв и урина

Нашите медицински сестри осъществяват вземане на кръв и урина и ги доставят за изследване в лаборатория от София по избор. Вземането на кръв се извършва с вакутейнерна система за лабораторни изследвания.

 • вземане на кръв на кърмачета и деца -30 лв;
 • вземане на кръв на възрастни -25 лв;
 • транспортиране до лаборатория по избор -10лв.

Ползваме, по желание, местни анестетици под формата на кремове и/или лепенки.

Венозни вливания

Нашите медицински сестри извършват венозни вливания през периферен венозен път или през предварително поставен централен венозен път, включително портакат. Работим със специалните инфузионни помпи на kimberly-clark.

 • Поставяне на абокат плюс включване на система под наблюдение, изтичаща до 1 час – 35 лв;
 • Поставяне на абокат плюс включване на система под наблюдение, изтичаща до 2 часа – 50 лв;
 • Поставяне на абокат плюс включване на система под наблюдение, изтичаща до 3 часа – 65 лв.

Рани и превръзки

Правим обработка на хирургични рани и превръзки, както следва:

 • Асептична превръзка -20лв;
 • Септична превръзка – обработка на рани по назначение на лекар -30 лв;
 • Обработка на декубитални рани -30 лв;
 • Профилактика на декубитални рани -21лв;
 • Сваляне на конци от хирургични рани -15лв.

Поставяне на инжекция и абoкат

Нашите медицински сестри извършват поставяне на инжекция съгласно лекарско предписание.

 • Подкожна инжекция -10лв;
 • Мускулна инжекция -10лв;
 • Венозна инжекция -15лв.

Нашите медицински сестри извършват поставяне на абокат съгласно назначените процедури. При необходимост и по желание ползваме местни анестетици под формата на кремове и/или лепенки.

 • Поставяне на абокат на бебета и деца -30лв;
 • Поставяне на абокат на възрастни -23лв.