Хранене чрез сонда

Помагаме при нужда от хранене чрез сонда.

  • Обучение за хранене през назогастрална или гастростомна сонда -30лв;
  • Хранене през назогастрална или гастростомна сонда -10лв;
  • Измерване на кръвна захар -7лв.