Медицински грижи по домовете

Полагаме сестрински медицински грижи по домовете за поддържане на добра хигиена и тоалет.

  • Измерване на артериално кръвно налягане -1.50 лв;
  • Поддържане на хигиенен тоалет – в зависимост от мобилността на пациента, тоалетът може да се извършва на място в леглото, или в банята; цената се определя в зависимост от състоянието на пациента.