Рани и превръзки

Правим обработка на хирургични рани и превръзки, както следва:

  • Асептична превръзка -20лв;
  • Септична превръзка – обработка на рани по назначение на лекар -30 лв;
  • Обработка на декубитални рани -30 лв;
  • Профилактика на декубитални рани -21лв;
  • Сваляне на конци от хирургични рани -15лв.