Вземане на кръв и урина

Нашите медицински сестри осъществяват вземане на кръв и урина и ги доставят за изследване в лаборатория от София по избор. Вземането на кръв се извършва с вакутейнерна система за лабораторни изследвания.

  • вземане на кръв на кърмачета и деца -30 лв;
  • вземане на кръв на възрастни -25 лв;
  • транспортиране до лаборатория по избор -10лв.

Ползваме, по желание, местни анестетици под формата на кремове и/или лепенки.