Вземане на секрети

Вземаме секрети и ги доставяме за изследване на лаборатория от София-град по избор. Манипулацията се извършва, както с обикновени тампони, така и с тампони със среда.

  • Вземане на секрети за микробиология -10 лв;
  • Вземане на урина за микробиология на пациенти с уретрален катетър -10лв;
  • Транспортиране до избрана от клиента лаборатория -10лв.