Биляна Божилова

Галка, искам да изкажа благодарността си към теб за помощта, която ми оказа в един много екстремен за мен момент.

Благодаря за професионализмът ти и най-вече за човешкото разбиране и подкрепа, които ми оказа!!!

Благодаря ти за това, че мога да разчитам на уменията ти и отзивчивостта ти независимо от часа в денонощието!

Прегръщам те силно!

Биляна Божилова