ЗА ЕКИПА

Медицинските сестри в нашия екип имат многогодишен професионален опит в реанимационните блокове на водещи лечебни заведения в столицата. За медсестрите ни грижата е призвание и начин да помагат на бебета, деца и възрастни хора в нужда
Работата на медицинската сестра в голяма степен в определени манипулация е силно зависима от назначенията и контрола на лекар. Затова и през годините с коректност и професионализъм спечелихме доверието на лекари от различни специалности. Това ни дава въможност да съдействаме на нашите пациенти с консултации и домашни посещения на лекар. Успешно си партнираме с водещи лицензирани лаборатории за да се наблюдава моментното състояние на пациента. Тази информация е важна за правилното и безопасно изпълнение на назначените манипулации.

Използваме прецизна апаратура за максимална точност на извършваните манипулации.
Следим и обновяваме нашите познания с нови техники и стандарти в съвремената медицина. Всеки пациент има своята потребност. Особености на заболяването налагат грижи от сестри които имат опит и знания в различни специалности. Стремим се обслужващата сестра да е с опита най подходящ за кокретният пациент.
Колектива е от сестри с голям опит и доказани професионалисти  в различни сектори на зравеопазването.

0879 360 417