Blog

Превенция и лечение на декубитални рани

Какво представляват декубиталните рани?

При болни, страдащи от тежки и изтощителни заболявания, които ги принуждават към принудително залежаване в едно и също положение се създава опасност от разраняване на кожата и подлежащите под нея тъкани. Това разраняване се нарича декубитус (пролежка).

Декубиталните рани са сериозен медицински проблем, който трудно се поддава на лечение. Обикновено се появяват в местата на допир на тялото с определена повърхност (матрак, дюшек), където се влошава оросяването с кръв на тъканта, а оттам и храненето й. Това води да умиране на тъканта и поява на декубитална рана.

Превенция на декубитални рани

От съществено значение е грижите за болния да бъдат навременни и постоянни. Основните мерки за профилактика са:

  • Равен и гладък дюшек и винаги добре изпънато постелно бельо,
  • Редовно обръщане на залежалите се болни (поне на 2 часа), ако състоянието на болния позволява това,
  • Препоръчително е извършването на всекидневни масажи на цялото тяло. Те имат за цел да подобрят кръвоснабдяването на периферните части на тялото.
  • За намаляване риска под застрашените места от декубитус да се поставят гумени кръгове, напълнени с въздух и облечени в калъфка. Могат да поставят антидекубитални дюшеци.Релефът им помага да се преразпредели натиска, а електрическите модели имат ивици/ отделения, които се надуват и спускат през определен интервал от време редувайки зоните на притискане. Антидекубиталната възглавница/ ринг действа по същия начин като дюшека. Използва се при продължително седене в инвалидна количка, стол, мека мебел.

rani2Какво за правим когато раните вече са се появили?

Извикайте специалист за обработка на раните. Единствено специалист може да прецени какъв тип е раната и какви препарати са необходими за почистване или поддържане на раната неинфектирана. При правилна преценка, от голямо значение са готовите превръзки за декубитални рани. На пазара има огромно разнообразие, но всички тези превръзки са много различни и имат различен механизъм на действие. Използването им без да се направи оценка на раната и да се подбере подходящата за съответната рана и пациент, обикновено води до разочароващи резултати. Какъв тип превръзки, кога, как, за колко време и в каква последователност да се използват – тази преценка задължително се извършва от медицински специалист, който инспектира раната и прави съответната обработка поне веднъж седмично. След като медицинският специалист определи алгоритъма на лечение, самата смяна на отделните типове превръзки може да се извършва както от самият пациент/ако той може да се обслужва сам/, така и от близките лица, тъй като боравенето с тях е изключително улеснено.

Декубиталните рани могат да бъдат опасно усложнение. Лечението им е упорито и отнема много време. Необходимо е много търпение и периодична оценка и специфична терапия от медицински специалист.  

Нашият екип притежава дългогодишен опит в работата с декубитални рани. Ние сме тук и оказваме професионална медицинска помощ по домовете в цяла област София. Доверете се на нашите висококвалифицирани мобилни медицински сестри.

При необходимост не се колебайте да се свършете с нас!  

14.09.2020 Статии
About Сестра Галя

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

0879 360 417