PCR тестове – домашни посещения

pcr тестове
Домашшно посещение за вземане на кръв, секрети и даване на урина за лабораторни изследвания:

За да избегнете струпване на хора. За да не се редите на опашки и да губите от ценното си време. Когато пациентът е у дома и на легло. Ще Ви вземем крав, урина или секрети вкъщи, за да ги доставим до лаборатория. На съобщение получавате код за достъп, за да проверите резултата от Вашето изследване.

Домашно посещение за вземане на кръв и урина на цена от 25,00 лв

Нашите медицински сестри осъществяват домашни посещения за вземане на кръв от деца /новородени/ до възрастни хора. Вземането на кръв се извършва с вакутейнер система за лабораторни изследвания. Вземането на кръв по домовете дава на лекуващия лекар бързо и лесно нужната информация за моментното състояние на пациента. Това е важно за точното диагностициране и назначение на ефективно лечение.

Вземане на секрет и даване на урина за микробиология по домовете на цена от 25,00 лв

Микробиологичното изследване се провежда за установяване на различни видове бактерии, които причиняват инфекциозни заболявания.При вземане на секрет вкъщи се съблюдават правилата за стерилно взимане, транспортиране и манипулиране на материала, за да се избегне замърсяване и фалшиви резултати.

Транспортиране до лаборатория избрана от пациента или лекувашият лекар на тереторията на град София – 15,00 лв
0879 360 417